Trong thời gian theo chân những đứa trẻ thổi lửa, chúng tôi phát hiện những đứa trẻ thổi lửa là con của những người lớn đi cùng nhưng cũng có những đứa trẻ được cha mẹ giao lại cho nhóm chăn dắt để đi làm kiếm tiền.

"Đi làm về rồi đưa tiền lại cho mấy người lớn đó. Một ngày quy định mỗi đứa phải thổi đủ bao nhiêu tiền mới được nghỉ. Ví dụ đứa 300.000 đồng thì phải thổi đủ 300.000 đồng, không phải giỡn chơi đâu"- một người dân cho biết.

Phóng sự điều tra: Lộ diện kẻ chăn dắt