Công ty bảo hiểm từ chối hoàn tiền cho nghệ sĩ Kim Tử Long
Công ty bảo hiểm từ chối hoàn tiền cho nghệ sĩ Kim Tử Long

Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam cho biết hợp đồng bảo hiểm của nghệ sĩ Kim Tử Long đã hết hiệu lực từ năm thứ 5 nên không thể hoàn lại số tiền khách hàng đã nộp. Liên lạc với NSƯT Kim Tử Long, anh phản hồi "bị xử ép" nhưng không muốn tiến hành kiện tụng.